Hu'owa menu bungaliyo

Apganistan yito negara tuwawu to Asia.