Bele botiye tambati meyalo hudungu potitola lo manusia to wakutu tuwawu. Bele paraluwo lo tawu potitambatiyalo wawu pohuheliyalo to'u lapato mokaraja. Bele mowali pilohutu lonto talilo yilantongo, dingi-dingingo tohilo watopiyo pawodu sambe ode bele botu, pilandemeni wawu dingingiyo monto botutela wolo watopo seni. Bele musti o huhebu wawu he'uto alihu ja tuwoto mayi lo binatangi melalo ta mota'o. Bele olo musti hitaya-tayade delomiyo, woluwo kamari potuluhelo, kamari poti'ambuwa lo'ungongala'a, wawu depula potubuwalo u'alo.

Bele to bihu dutula