Benteng Otanaha boyito tambati lo wisata u dutu-dutu toyitato huidu lo Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Benteng botiya bilongu liyo kira-kira to taunu 1522. Benteng Otanaha dutu-dutu toyi tato lo huidu, wawu mohelu wopato tambati u mowali posinggalo wawu 348 buah wala'a lo tangga u po taode yalo sambe to yitato lo benteng. Jumula walao tangga jamo humayawa to timi idu lo'u po'singgalo. Londo tibawa lo tambati posinggalo bohuliyo woluwo 52 wala'o tangga, to posinggalo oluwo liyo woluwo 83 wala'o tangga, to posinggalo otolu liyo woluwo 53 wala'o tangga, wawu to posinggalo wopatiyo woluwo 89 wala'o tangga. wanu ma tata odu ode benteng woluwo 71 wala'o tangga, mohumbulita ma'o  jumula lo wala'o tangga ngaamila mo patato 348.[1]

Bibilohu lo dimuka Benteng Otanaha.

SojaraBoli'o

Dipo woluwo penelitian u mo'o patata sojara lo pilo monggu liyo lo benteng botiya. Dabo u pilo humayawa liyo to masa botiya woluwo duluwo hungguli u pata-patata to tawu lo Hulontalo.

Menurut sejarah Gorontalo, abad 15 berdiri Kerajaan Pinohu (Pinogu) yang diperintah seorang Raja bernama Wadipalapa berasal dari Langit, yang oleh orang Bugis-Makassar dikenal dengan nama "Remmang Ri Langi". Ketika raja ini mangkat, kerajaan Pinohu berubah nama menjadi Tuwawa (Suwawa). Pada tahun 1481 berubah lagi dengan nama kerajaan Bune (Bone). Sekitar tahun 1585, muncul salah seorang keturunan raja yang digelari rakyatnya dengan Wadipalapa II, di tangan Wadipalapa II kemudian muncul gagasan untuk memperluas kerajaan Bune dengan cara damai. Maka diperintahkanlah rakyatnya mencari lahan baru dengan membagi warganya menjadi dua rombongan. Jalur utara dari Suwawa, Wonggaditi terus ke Huntu Lo Bohu dipimpin Hemeto. Sedang jalur selatan mulai dari Potanga, Dembe, terus ke Panipi diserahkan kepada Naha. Jalur Utara yang dinakhodai Naha, akhirnya tiba di Dembe dan menemukan benteng tersebut berada di atas bukit.

ReferensiBoli'o