Bernard Sanders (pilotutu to New York City 7 Januari 1941) ta boyito Wali Kota Burlington yingonti boti. Sanders mulayi menjabat lonto tawunu 1990.

Bernie Sanders