Molontalo yito ādati molontala ombongo dile to'u tiyo mā omboda'a pitu lohula. Hakēkati lo huhutu botiye mopo'ota omboda'a u bohuliyo ode dile lonto ungala'a lo tā lola'i [1] Patuju lo'u molontalo botiye sukuru lo ngala'a mā mo'otapu wali monto mongowala'o motolodile u mopoturusi tilanggulo mongodula'a. Ngopohīya lēto, mā mopo'ota ode tawu dāta tombimbuhu dile botiye otutu tā dulahu to'u timongoliyo lonika.

Pīlakasi molontaloBoli'o

To'u dīpo kalaja botiye pohutuwolo, paralu mosadiya barangi delo odiya mola:

 • Hulante tani-tani to baki, tuwangiyo pale 3 literi, 7 lobotu pala, 7 lobotu hungolawa, 7 lobotu limututu, 7 lopita doyi tala'a.
 • Polutube wawu taluhu ngohalati.
 • Botu pongi'ila wolo alawahu ngopita wawu tilo ngo'idi.
 • Toyopo tuwa-tuwanga ila molalahu, woloputita yilahe, malu'a yiloni, lutu tahulumito, lutu hulonti'o, wapili, kolombengi wawu apangi.
 • Pomama wawu hukede.
 • Baki tuwa-tuwanga u bilinti.
 • Tiladu tula-tulapidu.
 • Bulewe mā longo'alo.
 • Bu'awu huli.
 • Pale yilulo.
 • Amongo peya-peya.

ReferensiBoli'o

 1. Botutihe, Medi (2003). Tata Upacara Adat Gorontalo. Gorontalo. p. 1.