Ovovivipar yito tala tuwawu cara motonggala'o lo binatangi wolo momutito wawu motutu, embrio boyito tumumulo to delomo putito, wawu putito debo to delomo wawa'o tīloliyo sambe putito momota.[1] Wala'iyo mo'otapu u'alo monto putita boyito, dīla monto oli tīloliyo. Lapato momota, de'uwito bolo lumuwalayi wala'iyo boyito.

Binatangi ovovivipar yito odelo munggiyango, pari, huwayo, gapi-gapi, wawu ngolo dalala lo tulidu. Tulido u tuwo-tuwota to delomo lembo'a lo ovovivipar karakteristis wawu sipatiliyo hihihede.


ReferensiBoli'o

  1. "Pengertian Ovovivipar". Diakses tanggal 2020-09-16.