Tulali yito tuwaluliyo lo pilaakasi lo musik lonto ayu hulapa u ohuwangiyo hehiipalo. Suwara lo tulali botiya molumboyoto sambe moluwito wawu mowali popo'ulawuwola wolo pilaakasi musik uweewoliyo ma'o.

Tililahepa lo dalala lo Tulali

Tulali muloolo biyasaliyo hepohutuwolo monto hulapa. Hulapa moloheto u maa mohengu gaga pohutu tulali. Mohutu huwango tulali yito biyasaliyo huwangalaala lo wuwate mopato polobu'a to hulapa sambe mowali huwangiyo hejejeriya to hulapa. To kaambungu muloolo biyasa odungga mongobohu lotawu hedelowa tulali ode ileengi wawu ode pangimba. Lapato mokaraja timongoliyo hepohiipa tulali. Hemodaha sapi to ileengo olo timongoliyo hepohiipa tulali.

Tulali masatiya ma hehutuwa monto hulawa, perak meyambo campuran lo hulawa wawu perak. Utiye u hepomake lo ta ahali mohiipa tulali. Tulali u hepomake lo pelajar biyasaliyo monto nikel-perak, meyambo logam u wapi-wapidu perak.