Hu'owa menu bungaliyo

Juli yito hulala opituliyo to delomo kalender Gregorian. Tanggula botiye hilama lonto tanggulo Kaisar Romawi, Julius Caesar, ta pilotutuliyo to hulala botiye. Bungaliyo hulala botiya tangguliyo Quintilis, ma'analiyo olimo to delomo bahasa Latin sababu to mulolo mayi Kalender Romawi ilawaliya to hulalo Maret. Hulala botiye hiihewoliyo 31 huyi, sama lo hulala Agustus lapatiyo ma'o.