Hu'owa menu bungaliyo

Maret yito hulala otoluliyo to delomo kalender Gregorius.